Słownik stworzony specjalnie po to, by opisać wszystkie języki Świata!
 
Pomoc: tworzenie słów
Nowe słowa można tworzyć na tej stronie .
Link do tej strony znajduje się na pierwszej pozycji w menu "Robudowa serwisu".
Tworzenie nowych słów
Tworząc nowe słowo warto wiedzieć że:
 • Jeśli słowo już istnieje nie zostanie stworzony jego duplikat.
 • Słowo będzie widoczne od razu, ale musi zostać zatwierdzone przez naszego moderatora (do tego czasu będzie oznaczone jako "proponowane").
 • Nie wszystkie języki mają zdefiniowany pełny zbiór części mowy. Jeśli znasz dobrze jakiś język, pomóż nam uporać się z tym problemem.
 • Pewne części mowy mogą być wykorzystywane tylko przez naszych administratorów.
Kwestie dyskusyjne
Warto zastanowić się nad następującymi kwestiami:
 1. Czy tworzyć słowa używane tylko w regionalizmach, slangu lub gwarach?
  Nie - jeśli słowo należy do slangu młodzieżowego - znaczenia mogą być zbyt zmienne i zbyt szerokie.
  Tak - gdy słowo jest używane wśród większej grupy osób o różnym wieku (np. słowo "jo" - oznaczające "tak", używane w północnej Polsce).
  Tak - jeśli twoja babcia używa tego słowa na co dzień :).
  Nie - jeśli babcia mówi nie po polsku a w języku miejscowym (np. "swujśki jazyk" używany w okolicach Hajnówki).
 2. Czy tworzyć takie słowa, które dzisiaj nie są już używane?
  Tak - jeśli słowo jest powszechnie rozumiane lub występuje względnie często w literaturze (np. azali, jąć).
  Nie - gdy słowo rzadko pojawia się w literaturze.
 3. Jeśli słowo rzadko pojawia się w internecie (sprawdź np. w google), to można je pominąć.
 4. Czy tworzyć używane w polskim języku zapożyczenia z języków obcych?
  Tak - jeśli słowo posiada polską pisownię albo odmianę.
  Nie - jeśli słowo nie posiada polskiej pisowni i odmiany - w takim przypadku należy odnaleźć to słowo w jego ojczystym języku i w jego (POLSKIM!) opisie znaczenia zaznaczyć, że słowo to jest używane w języku polskim.
Jeśli nie jesteś pewien, czy stworzyć dane słowo - stwórz je, najwyżej zostanie ono skasowane przez naszych oderatorów.