Słownik stworzony specjalnie po to, by opisać wszystkie języki Świata!
 

Odmiana przez przypadki:

 
liczba pojedyncza
liczba mnoga
mianownik – kto? co?
dopełniacz – kogo? czego?
celownik – komu? czemu?
biernik – kogo? co?
narzędnik - (z) kim? (z) czym?
miejscownik - (o) kim? (o) czym?
wołacz
Jeśli pozostawisz któreś pole wolne będzie to oznaczać brak informacji o danej formie odmiany.
Aby zaznaczyć że dana forma nie jest używana wpisz gwiazdkę - * - w odpowiednie pole.
Możesz wypełnić wszystkie pola tabeli na raz jedną wartością. Aby to uczynić wpisz coś w pole poniżej a następnie wciśnij przycisk "wypełnij".
Znaki specjalne:

Zatwierdzanie zmian