Our dream is to give you definitions for all words of all languages.
 
This page only shows a single word. We can search for more results for abakus.

abakus - Polish, noun

Meaning (Polish) - edit this section

  • przyrząd do liczenia w postaci deski z rowkami na poszczególne rodzaje jednostek liczbowych, używany przez starożytnych Greków i Rzymian, także w zachodniej Europie do XVIII w.; pierwowzór liczydeł
  • kwadratowa płyta stanowiąca górną część głowicy kolumny w porządku doryckim
    Example: Na abakusie spoczywa najniższa część belkowania, czyli architraw.

Translations - edit this section

(context - no context) - edit this group:
propose an image
Some translations are not shown. By default we show only most popular languages.
You can choose which languages you want to view in your profile.
To show all translations click here.

Related words - edit this section

Synonyms (context - no context) - edit this group:
      liczydło

Declension - edit this section

 singular plural
nominative – kto? co?
abakus
abakusy
genitive – kogo? czego?
abakusa
abakusów
dative – komu? czemu?
abakusowi
abakusom
accusative – kogo? co?
abakus
abakusy
instrumental - (z) kim? (z) czym?
abakusem
abakusami
locative - (o) kim? (o) czym?
abakusie
abakusach
vocative
abakusie
abakusy
added by Zorka5