Słownik stworzony specjalnie po to, by opisać wszystkie języki Świata!
 
Pomoc: tabele odmiany
W tabelę należy wpisać formy odmiany słowa tak by zgadzały się one z nagłówkami tabeli.
Podczas edytowania należy pamiętać o następujących zasadach:
 • Jeśli nie jestes pewien, jak wypełnić dane pole tabeli, pozostaw je pustym.
  Znacznie lepiej jest nie wpisywać nic, niż wpisać nieprawdziwe informacje.
 • W każde pole można wpisać wiele wariantów formy słowa (jeśli istnieje ich wiele dla jednej pozycji tabeli). Każdy wariant musi być wpisany w osobnej linii.
  Przykładem słowa o wielu wariantach jednej formy odmiany jest zaimek osobowy "on". W dopełniaczu przyjmuje on aż trzy różne warianty:
  * jego (przykład zdania: Jest trzecia godzina a jego nadal nie ma.)
  * niego (przykład zdania: Dostaniesz od niego niespodziankę.)
  * go (przykład zdania: Nadal nie ma go w Polsce.)
 • Pozostawienie pustego pola oznacza, że nie wiemy czy dane słowo występuje w zadanej formie czy nie.
  Aby zaznaczyć, że dane słowo nie występuje w danej formie (np. rzeczownik "drzwi" nie posiada form liczby pojedynczej) należy wpisać gwiazdkę w odpowiednie pole w edytorze.
 • Pod tabelą znajduje się dodatkowe pole edycji oraz przycisk "Wypełnij". Służą one do wypełniania wszystkich pól tabeli tym samym słowem. Może to być pomocne gdy mamy do uzupełnienia odmianę długiego słowa - zamiast wielokrotnie wpisywać ten sam początek słowa możemy wypełnić tabelę wzorcem a następnie pouzupełniać końcówki.
 • Przyciski w sekcji znaki specjalne dopisują znak specjalny do ostatnio używanego pola w edytorze (wlicza się w to również pole z wzorcem pod tabelą).
  Należy pamiętać, że użycie tych przycisków nie daje żadnych efektów, dopóki nie wybierzemy któregoś pola w edytorze.
 • Przycisk "Cofnij Zmiany" zmienia słowa wpisane w tabelę na te, które były widoczne zaraz po załadowaniu strony.
 • Jeśli edytowana tabela była pusta, wprowadzone dane będą widoczne od razu po ich zapisaniu.
 • Jeśli tabela nie była pusta, zmianę danych tabeli musi zatwierdzić moderator.
 • Wypełnienie tabeli sprawia, że możliwe jest wyszukanie słowa w jego dowolnie odmienionej formie (np. "koniom" od "koń").