Słownik stworzony specjalnie po to, by opisać wszystkie języki Świata!
 
Pomoc: opisy znaczeń
Lista sekcji:
  1. Język opisów
  2. Edytor opisów
  3. Kolumna "uwagi"
  4. Zatwierdzanie opisów
1. Język opisów
Aby użytkownik mógł uzyskać więcej informacji, znaczenie słowa może być opisane w różnych językach.
W wynikach wyszukiwania pokazujemy następujące opisy:
  • opisy w języku do którego należy słowo
  • opisy w języku w którym użytkownik wyświetla stronę
2. Edytor opisów
Zależnie od języka w jakim edytowany jest opis dostępne są trzy lub cztery kolumny:
  • znaczenie - opis znaczenia które przyjmuje opisywane słowo
  • uwagi - wszelkie informacje związane ze sposobem użycia tego słowa w tym znaczeniu
  • przykład - przykładowe zdanie dla tego znaczenia
  • tłumaczenie przykładu - przykład przetłumaczony na język w którym tworzony jest opis
Kolumna "tłumaczenie przykładu" pokazywana jest tylko wtedy, gdy język tworzonego opisu jest inny niż język do którego należy słowo.
3. Kolumna "uwagi"
W kolumnie tej powinny znaleźć się wszelkie informacje na temat sposobu użycia opisywanego słowa w danym znaczeniu.
Przykłady informacji w tym polu możesz znaleźć w opisach tych słów:
Jeśli podczas edycji opisów nie wiesz co wpisać w tę kolumnę, pozostaw ją pustą - jej wypełnianie nie jest konieczne.
4. Zatwierdznie opisów
Po każdej edycji dane muszą zostać zatwierdzone przez naszego eksperta.
Niezatwierdzone dane będą miały adnotację o ich statusie.
Istniejące dane pozostaną niezmienone do momentu gdy moderator potwierdzi ich zmianę (prosimy o odrobinę cierpliwości).