Słownik stworzony specjalnie po to, by opisać wszystkie języki Świata!
 
Pomoc: szukanie
Najważniejsze cechy wyszukiwarki:
 1. wyszukiwarka znajduje słowa po ich odmianie - nie musisz znać podstawowej formy słowa aby znaleźć jego definicję
 2. znaki specjalne alfabetów łacińskich można zastąpić odpowiadającymi im literami bez ogonków
  (np. słowo "zastąpić" można znaleźć wpisując w wyszukiwarce "zastapic")
 3. wielkość wpisanych liter nie ma znaczenia
 4. domyślnie pokazywane są słowa z najpopularniejszych języków - po zalogowaniu możesz dostosować zestaw domyślnych języków do swoich potrzeb
 5. w wyszukiwarkę możesz wpisać więcej niż jeden wyraz
Poniżej znajdziesz dokładniejsze wyjaśnienia powyższych informacji.
1. Szukanie po odmianie
Możliwe jest wyszukiwanie słów po ich formach odmiany.
Każde odmienne słowo można znaleźć po odmianach jeśli tylko jego tabele odmiany zostały wypełnione.
Wypełniając tabelki z odmianą ułatwiasz innym użytkownikom znalezienie szukanych słów.
2. Znaki specjalne
Znaki specjalne (alfabetów łacińskich) można zastąpić literami bez "ogonków".
Przykład:
 • wpisując słowo "ze" znajdziemy spójnik "że" oraz przyimek "ze"
 • wpisując słowo "że" znajdziemy tylko spójnik "że"
3. Wielkość liter
Wielkość wpisanych liter nie ma znaczenia.
Przykład:

Niezależnie czy wpiszesz "Zakopane", "zakopane" czy też "zAkOpAnE" zawsze znajdziesz: nazwę własną "Zakopane" oraz imiesłów "zakopany"
4. Języki
Ponieważ mamy dane dla bardzo wielu języków potrzebne było stworzenie pewnych zasad, które zwiększają przejrzystość słownika:
 • domyślnie zarówno w menu języków wyszukiwarki jak i w wynikach szukania pokazywane są tylko najpopularniejsze języki
 • w ustawieniach swojego profilu możesz wybrać te języki, które chcesz wyświetlać jako domyślne
 • zawsze możesz ograniczyć wyszukiwanie do jednego wskazanego języka
 • przycisk "więcej" obok menu języków wyszukiwarki udostępnia wszystkie języki w tym menu
5. Wyszukiwanie wielu wyrazów
Wyszukiwanie wielowyrazowe przeprowadzane jest na następujących zasadach:
 • obowiązują wszystkie zasady opisane powyżej tj. nieważne czy wpiszemy "ciesze się" czy "CIESZE SIE" zawsze znajdziemy czasownik "cieszyć się"
 • kolejność wpisanych słów nie ma znaczenia wyszukiwanie "cieszę się" jest równoważne "się cieszę"
 • nie znajdziemy nic wpisując "wózka widłowych" mimo iż oba słowa pojawiają się w odmianie rzeczownika "wózek widłowy"
 • wpisując natomiast "wózków widłowych" czy np. "widłowemu wózkowi" znajdziemy "wózek widłowy" ponieważ są to formy odmiany tego rzeczownika